Оферти за фотоволтаични централи

Каква фотоволтаична система ще изградите?

Ню Солар Проджект предлага  на клиентите си оферти за фотоволтаични централи  с цялостно решение като проектира, монтира и доставя продуктите за фотоволтаични централи. Нашият екип е с богат опит в дизайна и монтажа на системи за собствена консумация, продажба на електроенергия, автономни системи и системи за топла вода.  

Преди да изготвим оферти за фотоволтаични централи, клиентите ни е добре да знаят:

Каква фотоволтаична централа е необходима? За какви нужди ще се ползва? 

Може да се запознаете с видовете системи като разгледате текста долу или по подробно от този линк.

Автономна фотоволтаична система

Автономната система задоволява собствени нужди на обекти без достъп до електрическата мрежа.  Произведената енергия се съхранява, за да задоволи ползване през тъмната част на денонощието.

Мрежова фотоволтаична система

Мрежовата система се предвижда за производство на енергия, която да се консумира от Вас и потребностите на домакинството или бизнеса Ви. Когато е наличен излишък може да се отдава към мрежата и търговец на електроенергия. 

Хибридна фотоволтаична система

Хобридната фотоволтаична система е с много възможности. Това са инсталации, които са свързани с мрежата и извън мрежата с друг източник на електроенергия като ветрогенератор, ел. система или дизелов агрегат.

Фотоволтаична система за топла вода

Една соларна система се състои от колектори (Вакуумно-тръбни или Плоски селективни) със съответните монтажни конструкции, циркулационна помпа, бойлер със серпентина, UPS, управление, баланс вентил, разширителен съд и присъединителни елементи.

Оферта за изграждане на PV система

Този въпросник има за цел да събере повече информация за Вашите нужди, за да можем да изготвим по-добра оферта. Всяко домакинство и бизнес има различни нужди и офертите за фотоволтаични централи са индивидуални за всеки един проект.