Общи условия за ползване на нашия уебсайт

 

Приветстваме ви с Добре дошли във фирмения уебсайт на фирма Ню Солар Птоджект(НСП). С присъствието си, прегледа на услигите, продуктите и използването му, вие заявявате своето съгласие и ангажимент да спазвате следните условия. Те, заедно с фирмената ни политика за поверителност, уреждат отношенията между НСПи клиентите на компанията относно използването на този уебсайт.

В случай че не приемате изцяло или дори част от общите ни условия, ви молим да преустановите използването на фирмения ни сайт.

Наименованията „НСП“, „Ню Солар проджект“, „нас” и „ние” визират собственика на сайта („Сико Солар“  ЕООД), със седалище: „Сико Солар“  ЕООД,  ЕИК 205740526, със седалище и адрес на  управление: гр. София, ул. „Неофит Бозвели“ 11, ет.1, оф.1 представлявано от Христо Събев Събев. С термините „ти” и „вие” са обозначени потребителите на фирмения ни уебсайт.

Използването на този уебсайт е предмет на следните условия:

Наличното в страниците на сайта съдържание е предназначено за информация и употреба от общ характер. То може да бъде променяно, без клиентът да бъде предварително уведомен.

Сайтът ни използва „бисквитки” за проследяване предпочитанията за търсене и подобряване на потребителското изживяване.

Ние, както и трети страни не предоставяме никакви гаранции относно точност, изчерпателност, продуктивност и пригодност на информацията и материалите, предоставени на този уебсайт по отношение на употребата им с определена цел. Продължавайки да използвате сайта, вие се съгласявате, че наличната информация е възможно да съдържа неточности и грешки. Ние не се ангажираме с отговорност по отношение на неточно или погрешно поднесени данни, съобразно предоставеното ни от закона право.

Начинът, по който ще решите да използвате информацията и материалите, поместени на сайта, са изцяло ваша отговорност. Ние не се ангажираме с поемането на отговорност за вашите решения. Ангажиментът да гарантирате, че продуктите, услугите и информацията отговарят на вашите конкретни изисквания, е изцяло ваш.

Съдържанието (текстово, графично и снимков материал) е собственост на нашата компания или лицензирано от нас. Материалите, обект на авторско право включват, без да се ограничават единствено до: дизайн, оформление, визия и графики. Тяхното възпроизвеждане е категорично забранено, с изключение на случаите, съответстващи на известието за авторско право, което е част от настоящите общи условия.

Всеки от брандовете (търговска марка), възпроизведен на уебсайта, който не е собственост или лицензиран от собственика, е описан в уебсайта.

Неправомерното използване на този сайт ще бъде разглеждано като криминално престъпление, което ни дава правото да заведем иск за нанесени вреди.

В определени моменти уебсайтът може да съдържа връзки към други уебсайтове с цел предоставяне на допълнителна информация и създаване на по-голямо удобство за клиента. С тази си практика, ние не се ангажираме с одобрение и отговорност за съдържанието, поместено в съответните уебсайтове.

Ползването на този уебсайт, както и споровете, възникнали в резултат на неговото използване се подчиняват на законите на Република България.

Поръчки

Поръчките се генерират с попълване и изпращане на електронния формуляр за поръчка.

След създаване на поръчка, на клиента се изпраща имейл за потвърждение. Поръчаните продукти, оферти  се изпращат след устно потвърждение от заявителя на поръчката, направено в телефонен разговор. Член на екипа ни ще се свърже с вас на посочения телефонен номер и имейл адрес.

Отказ от изпълнение на поръчката за услуга/оферта е възможен, когато поръчаният продукт/продукти не са налични или не е извършено заплащане.

Цени и плащане

Цените на продуктите, посочени в уебсайта са в български лева и евро.

Стойността на опаковане и доставка се начисляват към общата стойност на поръчката. Начислени плащания, както и срокът на доставката се уточняват допълнително в телефонен разговор и се калкулират според тарифите на куриерите.

Сумата, която се очаква да платите, е тази, която се визуализира в момента на завършване на поръчката, включително, ако цената на поръчания продукт е междувременно променена. Запазваме си правото да актуализираме цените на обявените услуги в сайта преди да уведомим клиентите си и обновим информацията вс сайта ни.. Ваше задължение да се свържете с нас за актуални цени през контактната ни форма.

Като гаранционен документ за съответната стока, се прилага фактура (документ за покупка). Тя се изпраща на посочения от купувача email адрес.

Правото на рекламация е в сила само за стоки, предоставени от продавача, като същите следва да са изцяло заплатени от купувача. От купувача се очаква да опише подробно дефектите, които са обект на неговите претенции.

За дефект, възникнал в гаранционния период не се счита промяна в характеристиките на закупените стоките, вследствие на износване, неправилно използване, неправилни и недостатъчни грижи, повреда от страна на купувача или трето лице, или други неправомерни действия. Промени, възникнали вследствие на естественото износване на материалите, от които е изработен продуктът, също не се приемат за дефект.