Видове фотоволтаични системи

Има четири основни типа фотоволтаични централи: свързани с мрежата, извън мрежата, резервни енергийни системи и системи за топла вода. Ето кратко резюме на разликите между тях:

  • Автономната фотоволтаична система е проектирана да доставя енергия до отдалечени места, където няма достъп до мрежата.
  • Мрежовата фотоволтаична система не изисква батерия за съхраняване на енергията, която панелите ви произвеждат. Те са предназначени за отдаване на енергия в мрежата при продажба на енергия или директна консумация. 
  • Резервна захранваща система се свързва към мрежата, но включва и батерии. Системите за резервно захранване (наричани още „хибридни системи“ или „системи за съхранение на енергия“) осигуряват резервно захранване в случай, че мрежата спре.
  • Системите за топла вода – Рентабилен начин за ефективно използване на слънчевата енергия за ежедневните нужди на домакинството от топла вода. Затворени системи с целогодишно производство на БГВ.

Всеки тип система изисква уникално оборудване, което е съвместимо с приложението, така че разбирането от кое се нуждаете е първата стъпка в процеса на преминаване към слънчева енергия.

Нека разгледаме по-подробно различните видове слънчеви енергийни системи и да направим сравнение между тях.

Автономна фотоволтаична система

Автономната система задоволява собствени нужди на обекти без достъп до електрическата мрежа.  Произведената енергия се съхранява, за да задоволи ползване през тъмната част на денонощието.

Мрежова фотоволтаична система

Мрежовата система се предвижда за производство на енергия, която да се консумира от Вас и потребностите на домакинството или бизнеса Ви. Когато е наличен излишък може да се отдава към мрежата и търговец на електроенергия. 

Хибридна фотоволтаична система

Хибридната фотоволтаична система е с много възможности. Това са инсталации, които са свързани с мрежата и извън мрежата с друг източник на електроенергия като ветрогенератор, ел. система или дизелов агрегат.

Соларна
система за топла вода

Една соларна система се състои от колектори (Вакуумно-тръбни или Плоски селективни) със съответните монтажни конструкции, циркулационна помпа, бойлер със серпентина, UPS, управление, баланс вентил, разширителен съд и присъединителни елементи.

Мрежова фотоволтаична централа

Мрежовите фотоволтаични централи са подходящи за домакинства, индустриални производства, селскостопански обекти, бизнес сгради и складове. Произведената от тях енергия може да се използва както за собствена консумация, така и за продажба на електроенергия на местното ЕРП или на свободния пазар.

5 kW – 5 kW мрежова соларна инсталация за електричество е идеална инвестиция за домакинства, офис сгради или различни бизнеси, чието основно потребление на електроенергия е през светлата част на денонощието. Такава соларна система би могла да задоволи нуждите от офис площи с 5-10 работни места.
30 kW – Мрежова фотоволтаична система с мощност 30 kW, може да се монтира на покриви на складове, хотели, производствени предприятия или навеси. Такава инсталация може да се използва както за собствено потребление, така и за продажба на електроенергия, като е възможна комбинация от двете.
Над 30 kW – Фотоволтаична централа с мощност над 30 kW може да бъде интегрирана на покриви и фасади на сгради или инсталирана на подходящи свободни площи, а произведената енергия може да намали сметките за електроенергия чрез директно потребление или да служи като инвестиционен инструмент чрез продажба на генерираната електроенергия.

Жилищни сгради, къщи, навеси, обслужващи сгради, халета, складове са особено подходящи за монтаж на соларни панели за производство на електроенергия. Фотоволтаичните панели могат да се монтират на сгради със скосени покриви, сгради с плосък покрив и на земята.

Автонимна фотоволтаична централа

Автономната фотоволтаична централа е най-добра за доставяне на енергия до отдалечени места, където няма достъп до електропровод.

Хората, които живеят извън мрежата, са изцяло отговорни за генерирането на собствена електроенергия. Това обикновено се постига чрез изграждане на автономна слънчева система, която може да покрие потреблението на електроенергия за един ден, с резервен генератор за допълване на производството по време на дълги периоди на лошо време.

Предимства на автономните слънчеви енергийни системи
Основната привлекателност на слънчевата енергия извън мрежата е свободата да живеете където пожелаете. Няма значение дали вашият имот е на 100 мили от цивилизацията: ако имате слънчева светлина, имате надежден начин за генериране на енергия.

Въпреки че слънчевите компоненти извън мрежата са по-скъпи, може да има някои скрити финансови ползи от живота извън мрежата, които могат да компенсират тези по-високи разходи. Незастроените парцели земя, разположени далеч от мрежата, естествено ще струват по-малко от първокласно местоположение в мрежата. В много случаи по-ниските разходи за земя са повече от достатъчни, за да компенсират по-високите разходи за изключване на слънчевата енергия от мрежата.

Хибридна фотоволтаична централа

Хибридната фотоволтаична централа е слънчева енергийна система, която използва слънчеви панели, хибриден инвертор и батерия. Слънчевите панели преобразуват слънчевата светлина в електричество, докато батериите съхраняват енергия за по-късна употреба.

Хибридните слънчеви системи имат както включени в мрежата, така и извън нея възможности, което ви позволява да продължите да работите със слънчева енергия, дори ако мрежата изчезне.

Слънчевата хибридна система е система за възобновяема енергия, която използва слънчеви фотоволтаични (PV) панели за генериране на чиста енергия за захранване на вашия дом. Хибридна слънчева система интелигентно превключва между използване на слънчева енергия, съхранение на батерии и захранване от мрежата. Това ви позволява да избегнете използването на електроенергия от мрежата на пикови цени, което води до спестяване на сметки.

Системата съхранява възобновяема енергия, произведена от нейните слънчеви панели на покрива. По време на буря или прекъсване на електрозахранването, системата безпроблемно се включва и захранва всички основни товари на вашия дом. Поддържайте осветлението си включено, хладилника работи и телефоните и таблетите са заредени.

Система за топла вода

Използването на слънчевата енергия за затопляне на вода е интелигентен начин за спестяване на разходи и същевременно опазване на околната среда. Една соларна система се състои от колектори (Вакуумно-тръбни или Плоски селективни) със съответните монтажни конструкции, циркулационна помпа, бойлер със серпентина, UPS, управление, баланс вентил, разширителен съд и присъединителни елементи. Тези инсталации е препоръчително да се правят с медни или неръждаем тръби, които издържат на висока температура.

Изградени централи

2 Видео клипове
Информация

АВТОЛАКИР ЦЕНТЪР СОФИЯ – 66 соларни панела, 1 бр. мрежови инвертор SofarSolar, 1 бр. хибриден инвертор, 1 бр. литиева батерия.

Разгледайте още реализирани проекти >>

Изградени фотоволтаични централи

Представяме Ви част от реализираните проекти през 2022 година. Фотоволтаичните централи са проектирани от експерти на Ню Солар Прожект. Всички соларни панели, инвертори, батерии са част от наличността на фирмата, а доставката и монтажа са извършени изцяло от екипа ни.

Ако искате да изградите фотоволтаична система, свържете се с нас за проект като натиснете бутона и попълните формата.

Следете ни във Фейсбук и Инстаграм, където публикуваме актуални изградени фотоволтаични системи.