Защо да изберем фотоволтаични системи?

Слънцето - неограничен източник на енергия

Слънчевата енергия е ключът към бъдещето с чиста енергия и играе решаваща роля в декарбонизацията на нашите общества. Всеки ден слънцето отделя много повече енергия, отколкото ни е необходима, за да захранваме всичко на земята. 

Shape

Интересно

Факти за енергията добита от слънцето

Томас Едисон

„Ние сме като фермери-наематели, които събарят оградата около къщата си за гориво, когато трябва да използваме неизчерпаемите природни източници на енергия – слънце, вятър и приливи. … Бих вложил парите си в слънцето и слънчевата енергия. Какъв източник на сила! Надявам се, че няма да се наложи да чакаме, докато петролът и въглищата свършат, преди да се заемем с това."

Възобновяема

Слънчевите панели произвеждат електричество, като трансформират непрекъснатия поток от енергия от слънцето в електричество.

Без CO₂

При производството на електроенергия от слънчеви панели във въздуха не се отделят вредни емисии.

Ниски експлоатационни разходи

Фотоволтаичният процес, който трансформира слънчевата светлина в електричество, не изисква гориво и няма променливи разходи.

Интересно

Слънчевата енергия и околната среда

Като възобновяем източник на енергия без CO2, въздействието върху околната среда на слънчевата енергия е значително по-малко в сравнение с други методи за производство на енергия. Въздействието е свързано главно с производството и доставката на специални материали и метали, необходими за производството на слънчеви панели.

Shape

Знаете ли какво е добита от слънцето енергия?

Въпроси и отговори за енергията добита от слънцето

Метод за генериране на енергия, който преобразува енергията от слънцето в електричество. Той използва слънчеви панели, които често са разположени върху сграда или са концентрирани в слънчеви ферми, за да улеснят реакция, която преобразува слънчевата светлина в електричество.

Фотоволтаичните клетки в слънчев панел превръщат слънчевата светлина в електричество с постоянен ток (DC). След това инвертор преобразува постояннотоковото електричество в променливотоково електричество (AC) и след като този процес се извърши, електричеството се използва, подава в мрежата или се съхранява в батерия.

Цената зависи от броя на панелите и от това как/къде са инсталирани, но като цяло слънчевата енергия става все по-достъпна всяка година. Слънчевата енергия е решаващия бъдещ производствен метод в преминаването към чиста енергия и тъй като икономиите от мащаба водят до спад на цените, нейното значение само ще нараства.

Основното предимство е, че е възобновяем, чист източник на електроенергия. Слънчевата енергия също е мащабируема. Това означава, че може да се разгърне в индустриален мащаб или може да се използва за захранване на едно домакинство. Когато се използва в малък мащаб, допълнителното електричество може да се съхранява в батерия или да се подава обратно в електрическата мрежа. Като цяло слънцето излъчва много повече енергия, отколкото някога ще имаме нужда. Единственото ограничение е способността ни да го преобразуваме в електричество по рентабилен начин.